Priser

FeetBack Fysio Priser pr 1/9-2023

  • 60 minutter – indledende undersøgelse samt opfølgende konsultation: 730kr.
  • 45 minutter – opfølgende konsultation: 530kr.
  • 30 minutter – kort opfølgende konsultation: 390kr.
  • Afbud skal ske inden 24 timer før konsultation ved henvendelse hos FeetBack Fysio på telefon eller mail.
    Ved for sent afbud eller udeblivelse opkræves konsultationspris for den booket tid.

FeetBack Fysio varetager også hjemmekonsultation og træningsvejledning i fitnesscenter – der tillægges et transportgebyr.

Henvisning
Har du gennem din læge eller hospital fået henvisning til fysioterapi kan du vælge frit blandt klinikker. De fleste læger og hospitaler sender henvisningen elektronisk og når du henvender dig til klinikken kan henvisningen hentes ved oplysning af dit cpr nummer.
Du behøver dog ingen henvisning for at komme til konsultation hos FeetBack Fysio.
Klinikken har ingen overenskomst med den offentlige sygesikring, men den private sygeforsikring “sygeforsikring danmark” giver tilskud til behandling og relevant træning:

  • Første konsultation: 133,-
  • Efterfølgende normalbehandling: 88,-

Klinikkens journalsystem indrapporterer, med dit tilsagn, til “sygeforsikringen danmark”.

Flere private sundhedsforsikringer giver mulighed for hel eller delvis dækket behandling. Kontakt din forsikring før booking af konsultation og hør om du er dækket af fx fritvalgsordning.
Fritvalgsordning kan se lidt forskellig ud for de enkelte sundhedforsikringer; nogle dækker honorar fuldt ud, nogle dækker beløb svarende til regionstilskud + patientandel, nogle dækker beløb svarende til regionstilskud.
Du finder officielle takster (1/4-24) HER

Eksempel på fysioterapi gennem fritvalgsordning er med sundhedsforsikring fra PFA. PFA yder et tilskud til fysioterapi uden for den offentlige sygesikring på 299,29kr (1. konsultation) og 190,30kr (opfølgende konsultationer). Dvs du har en egenbetaling på den resterende andel.