Faste 16:8 – Evaluering

Navn:

1) Har du fastet regelmæssigt (min 5 dage om ugen) siden medio januar?

2) Har du negative oplevelser i fbm faste?
Hvilke?

3) Har du positive oplevelser i fbm faste?
Hvilke?

4) Har du tabt dig – taget på – vejer det samme?

5) Har kroppen ændret mængden af fedtvæv?
I hvilken retning: op/ned?

6) Har kroppen ændret på muskelstyrke?
I hvilken retning: op/ned?

7) Har du lyst at fortsætte livsstil med faste?

8) Har du kommentarer?

JA / NEJ

Egen bevarelse:

Send meget gerne besvarelsen til mig på mail cr@feetback.dk